Els biòlegs entren en el Comité de les professions del sector sanitari i social

-La presidència del CGCOB havia sol·licitat al Ministeri de Sanitat la seua inclusió

(MADRID 20 DE FEBRER DE 2019). El Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs (CGCOB), que representa a tots els col·legis territorials, ha entrat a formar part del nou Comité de les professions del sector sanitari i social, que s’integra en el Consell Assessor de Sanitat i Serveis Socials. Les vocalies del Comité assessor estaran ocupades pels presidents dels Consells Generals de Col·legis Oficials, entre ells el de biòlegs.
Els biòlegs s’han incorporat al costat dels terapeutes ocupacionals, físics i dietistes-nutricionistes, que tampoc formaven part del Consell Assessor.

Des de la presidència del CGCOB s’ha apuntat la rellevància de l’entrada dels biòlegs en el Comité Assessor. “Es tracta d’un fet que, una vegada més, posa en relleu la importància dels biòlegs com a professionals clau en temàtica sociosanitària”. Així mateix des del Consell de Biòlegs s’ha agraït al Ministeri de Sanitat la inclusió en el Comité.

-Composició

Segons publica Diario Médico, el Comité de les professions estarà conformat per les següents àrees: Presidència, Vicepresidència, Secretaria i Vocalies, que seran ocupades per les persones que ostenten la Presidència dels Consells Generals, o si escau, la Presidència de la Junta de Govern dels Col·legis Oficials de les professions del sector sanitari i social que es detallen a continuació.

Entre les persones que ostenten les Vocalies, la persona titular del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social nomenarà amb caràcter rotatori a les persones que ostenten la Presidència i la Vicepresidència. El seu mandat ho serà pel termini de dos anys, explica el document. La Secretaria correspondrà a un funcionari/a del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, designat per la persona titular d’aquest, que actuarà amb veu però sense vot.

Related Posts

Top