Biòleg/a ambiental

CERTIFICACIÓ DE BIÒLEG/A AMBIENTAL DEL CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS DE BIÒLEGS

Tota la informació i documentació a descarregar està disponible al web del CGCOB

Important: en el Plenari del Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs celebrat l’11 de maig de 2024 en el punt 13 de l’orde del dia es va aprovar la següent modificació en els requisits d’accés:

– Estar col·legiat en l’actualitat i completar un mínim de sis mesos de col·legiació en algun col·legi territorial. La baixa com a col·legiat equivaldrà a la perduda de la certificació i l’eliminació del RNBA.

*Fins a este moment l’antiguitat de col·legiació era de 3 anys

Taxa: 30 euros a ingressar en el compte del COBCV, indicant el nom i cognoms del col·legiat/da i “Certificat Biòleg/Biòloga Ambiental”.

IBAN ES72 3159 0066 9527 9668 9129
(CAIXA POPULAR. C/ Guillem de Castro, 75, València)

 

Top