Biòleg/a sanitari/a

CERTIFICACIÓ DE BIÒLEG/BIÒLOGA SANITARI/A del CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS DE BIÒLEGS

Tota la informació i documentació a descarregar està disponible al web del CGCOB

Taxa: 30 euros a ingressar en el compte del COBCV, indicant el nom i cognoms del/a col·legiat/da i “Certificat Biòleg/Biòloga Sanitari/a”.

IBAN ES72 3159 0066 9527 9668 9129
(CAIXA POPULAR. C/ Guillem de Castro, 75, València)

 

Top