Dia del Medi Ambient 2021: Transició social i econòmica, també ecològica?

Aquest any 2021 l’Organització de les Nacions Unides dedica el dia mundial del medi ambient a la restauració dels ecosistemes a fi de prevenir, detenir i revertir la seua degradació i propiciar accions d’adaptació a l’efecte del fenomen del canvi climàtic.

La Unió Europea, emmarcat en el Pacte Verd, ha propiciat una oportunitat mitjançant els Fons “Next Generation UE” per a incloure la biodiversitat en les polítiques ambientals i en els projectes de restauració ecològica.

A conseqüència de la crisi generada per la pandèmia per SARS-CoV-2, cal revitalitzar l’economia i buscar una transició a una societat més justa i equilibrada, però això no pot comportar oblidar-nos, una vegada més, d’incloure la biodiversitat i la millora del medi ambient entre les accions per implementar, podem generar un impuls socioeconòmic assentat en bases fràgils.

El concepte de salut global “One Health”, és el fonament d’una estratègia mundial que ens ha d’orientar en aquest nou escenari de transició i canvi en el qual estem immersos. No obstant això, s’observen circulars i comunicats disciplinares que abunden en la millora i la cura de la salut humana i de la salut animal, imprescindibles i molt desenvolupades i aplicades professionalment; en canvi, la salut dels ecosistemes i els serveis que ens aporten i dels quals depenem per a la nostra supervivència, es releguen a un paper subsidiari i, en moltes ocasions, com una mera declaració d’intencions.

Quant a les referències que es realitzen sobre el medi ambient i el patrimoni natural, s’aprecia en la societat espanyola una visió diferenciada entre els habitants dels entorns rurals i urbans mal interpretada i que genera polèmiques incoherents aplicades a activitats basades en l’aprofitament dels recursos naturals i que només comporta allunyar-se de la necessària visió professional integradora.

Hem de reconéixer que quan emmalaltim i necessitem una intervenció mèdica es recorre a un cirurgià, o quan s’emmalalteix el bestiar o una mascota es recorre a un veterinari, i per què quan la necessitat és la prevenció i restauració del medi natural o la millora del medi ambient es recorre a aficionats o a experts en altres disciplines i no es demanda un professional del medi ambient.

És indispensable que donem pas a una transició també ecològica, i no sols de paraula, sinó efectiva i fonamentada en una integració social, econòmica i ambiental que ens permeta adaptar-nos a aquest món canviant reforçant els pilars que ens sustenten com a societat i que no són uns altres que els recursos naturals i la preservació i restauració del patrimoni natural i la biodiversitat.

5 de juny de 2021
JORGE ABAD GARCÍA
Comissió de Medi Ambient
Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs

Related Posts

Top