Concurs de fotografia del COBCV. Un any més!

Com cada any, ha arribat el moment de convocar el CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL COBCV!

Podeu enviar-nos els vostres treballs fins al dia 27 de novembre de la manera que s’explica a les bases del concurs i sempre tenint en compte el decàleg d’AEFONA (Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza): https://www.aefona.org/wp-content/uploads/2019/06/Codigo-etico-de-AEFONA.pdf

BASES

1. PARTICIPANTS: Podran participar tots els col·legiats/col·legiades i precol·legiats /precol·legiades del COBCV.

2. TEMÀTICA: Qualsevol aspecte relacionat amb la professió de la biologia.

3. OBRA: Cada participant podrà enviar un màxim de 5 fotografies, en format JPG, horitzontal i amb una resolució mínima de 300 ppp. No és necessari que siga superior. Es permeten fotomuntatges, retocs, etc.

L’enviament es farà per correu electrònic a valencia@cobcv.com posant en l’assumpte del mateix “CONCURS DE FOTOS” + UN LEMA CURT.

En el cos del correu s’haurà de posar NOM DE L’AUTOR/AUTORA, NÚMERO DE COL·LEGIAT/PRECOL·LEGIAT i FRASE QUE CERTIFIQUE L’AUTORIA DE LES FOTOS ADJUNTES.

Cada foto adjunta (màxim 5) haurà d’estar anomenada amb el mateix lema de l’assumpte + guionet baix + títol : “lema_títoldelafoto”.

4. TERMINI D’ADMISSIÓ: Les fotografies es podran enviar fins al dia 27 de novembre de 2020.

5. JURAT: El Jurat estarà integrat per membres de la Junta de Govern del COBCV i d’altres persones competents en l’àmbit professional de la fotografia.

El Jurat es reserva, d’acord amb el seu millor criteri, el dret d’interpretació i de resolució de les bases i dels casos no contemplats en les mateixes bases, així com el dret de declarar deserts els premis si els treballs presentats no reuniren, al seu criteri, els mèrits suficients.

La decisió del Jurat serà inapel·lable.

6. PREMIS: Les 12 fotos més votades il·lustraran successivament els butlletins i xarxes socials del COBCV.

A més, s’estipulen els següents guardons per a les fotos que n’obtinguen les 3 primeres posicions:

– Premi 1r: Sessió fotogràfica en hide, guiada, a la finca Buixcarró de la Fundació Victoria Laporta, al PN Serra de Mariola. Lot d’obsequis: articles del COBCV i material de fotografia.
– Premi 2n: Lot d’obsequis: articles del COBCV i material de fotografia.
– Premi 3r: Lot d’obsequis: articles del COBCV i material de fotografia.

7. INCOMPATIBILITAT: Una persona no podrà ser agraciada amb més d’un premi en la mateixa edició.

8. El COBCV es reserva la possibilitat d’utilitzar les fotografies rebudes per a la seua reproducció en la web, fullets o altre material gràfic propi. En qualsevol cas, sempre es respectarà l’autoria i es publicarà amb el seu nom.

Esperem la vostra participació!

Related Posts

Top