Benjamí Pérez: “El mosaic agroforestal és molt important per mantenir la biodiversitat, el paisatge i controlar els grans incendis forestals”

-L’expert en ecosistemes forestals del Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana defensa la promoció del desenvolupament rural i del medi forestal de les comarques de l’interior com salvaguardes dels boscos.

Sent realista pel que fa a la productivitat de la muntanya valenciana, els objectius de la seua gestió han de dirigir cap a l’obtenció i manteniment de “serveis ambientals”. Cal fomentar la infiltració d’aigua en els aqüífers, mantenir i formar sòl i fixar diòxid de carboni. S’ha d’impulsar i millorar el paisatge com a gran promotor i facilitador de l’oci a la muntanya i amb els beneficis que genera per al sector serveis. Cal protegir la biodiversitat com a part fonamental de l’estructura dels ecosistemes pel seu potencial com a recurs turístic.
És molt important no obviar el patrimoni etnològic, arqueològic i cultural que resideix en el medi forestal valencià per conservar-lo i també explotar-lo de manera adequada i sostenible. Aquest i molts altres aspectes sobre la realitat dels boscos i el medi rural de la Comunitat Valenciana han estat exposats per l’expert en ecosistemes forestals, Benjamí Pérez, en el si de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori de les Corts Valencianes durant la fase de participació ciutadana per modificar la Llei forestal de la Comunitat Valenciana. Pérez ha estat acompanyat en la compareixença pel degà del Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana (COBCV), Nacho Lacomba.

Una Llei Forestal amb vida

«La realitat ens mostra que el medi rural de les nostres comarques interiors està en procés d’abandonament i es perden antigues zones de conreu que envaeix de mica en mica la vegetació natural. S’estan degradant i perdent els marges que aguanten el sòl, els bancals, les basses que permetien abeurar el bestiar i la fauna silvestre. S’està creant una vegetació monòtona altament inflamable que caldrà controlar però que l’administració valenciana per si mateixa no té mitjans per fer-ho. Per tant nosaltres reclamem que l’administració de manera transversal amb tots els seus departaments promoguen el desenvolupament rural, promoguen el camp i creuen les circumstàncies perquè es puga viure en l’entorn rural i existesquen alternatives econòmiques perquè la gent del camp siga capaç de gestionar el seu territori mantenint el mosaic agro forestal que és el que realment interessa per preservar la biodiversitat, el paisatge i controlar els grans incendis forestals», va indicar Benjamí Pérez.
El representant del COBCV, davant els diputats dels cinc grups parlamentaris que han plantejat les seues preguntes i observacions, ha incidit també en la necessitat de no carregar encara més la responsabilitat d’unes muntanyes que no són productives per l’actual conjuntura del mercat en els propietaris forestals. També es va referir als documents tècnics que haurien de redactar i de la manca actual de recursos econòmics que llasta la capacitat de l’administració. Considera que és plausible catalogar propietats forestals privades abandonades, inventariar enclavaments forestals estratègics en terrenys agrícoles, però que donada la manca de pressupost és avui una quimera. «Perquè siga un document idoni la llei ha d’establir que les administracions crearan i afavoriran els mecanismes perquè el medi rural estiga viu, que hi haja veritables alternatives econòmiques, que es promoga el desenvolupament d’un mosaic agro forestal i que els instruments financers existents i de nova creació vagen adreçats també a aquest objectiu. Aquesta és la missió. Tota l’administració ha de mirar cap aquí. I això ens agradaria que ho recollís la nova llei forestal», va puntualitzar finalment l’expert en ecosistemes forestals.

Des del Col·legi Oficial de Biòlegs s’ha fet lliurament de la documentació defensada per Pérez perquè la tinguen en compte per esmenar la nova Llei Forestal.

Related Posts

Top