Ricardo Almenar: “El canvi climàtic intensificarà la problemàtica hídrica de la Comunitat Valenciana”.

-L’expert en sostenibilitat defensa la ecomímesis i la naturalització per evitar l’impacte de crescudes de rius o temporals marítims

La Comunitat Valenciana consumeix el 90% dels recursos hídrics disponibles. Indústria, turisme i agricultura representen bona part d’aquest consum. L’única via per garantir els recursos a les generacions futures és “moderar la demanda”. Aquest i molts altres aspectes sobre la realitat del consum de l’aigua a la Comunitat Valenciana i els efectes que pot generar el canvi climàtic sobre el nostre territori han estat exposats per l’expert en sostenibilitat, Ricardo Almenar en el si de la Subcomissió creada en les Corts per analitzar la gestió de l’aigua i el canvi climàtic. Almenar ha estat acompanyat en la compareixença pel degà del Col·legi de Biòlegs de la Comunitat Valenciana, Natxo Lacomba.

L’expert en sostenibilitat ha exposat que “el canvi climàtic planetari intensificarà la problemàtica hídrica de la Comunitat Valenciana”. Les modificacions que està patint el clima planteari suposaran disposar de menys recursos. Això pot afectar tota mena d’ecosistemes que estaran més estressats.

“Moderar la demanda” és una de les claus que ha plantejat el ponent per mantenir un equilibri entre recursos naturals i necessitats humanes.

Almenar, davant els diputats dels cinc grups parlamentaris que han plantejat les seves preguntes i observacions, ha incidit també en el cost energètic i climàtic que suposa la depuració, reutilització o dessalinització. S’ha referit als consums que tenen, per exemple, plantes de dessalinització, amb un consum elèctric és molt elevat.

Estabilitzar o reduir la demanda d’aigua, disminuir la superfície de regadiu, estabilitzar la superfície urbanitzada i optimitzar l’eficiència hídrica a la gestió de l’aigua són aspectes clau per a tractar d’assegurar un futur sostenible, segons ha explicat Almenar als diputats.

En la seva exposició ha indicat que els recursos hídrics no convencionals, aquells procedents de la reutilització, seran els únics que podran ser més aprofitats en el futur.

-Aigua, costa i canvi climàtic

Després dels últims temporals soferts per la costa valenciana Almenar ha insistit en la necessitat de protegir la primera línia litoral mitjançant sistemes propis de la natura. L’objectiu, a més de la protecció de la costa, hauria de ser la salvaguarda dels aqüífers costaners i evitar la intrusió marina per impedir la salinització dels aiguamolls.

-Ecomímesi

En el seu relat Ricardo Almenar ha enfocat la possible solució a la situació actual cap al que s’ha anomenat “ecomímesi”. Es tracta d’imitar les estructures i funcions de la natura. Això sí, ha alertat que per posar en marxa mesures com, per exemple, la dessalació, s’ha de tenir en compte el cost energètic que això suposa. Per tant, fugir de la dependència dels combustibles fòssils és una altra de les mesures a aplicar.

L’expert en sostenibilitat ha defensat també la naturalització. És de dir, que la intervenció humana tracte d’assemblar-se el més possible als cicles naturals, de manera que l’impacte de la naturalesa sobre l’home siga el menys perjudicial possible. “Refer llits fluvials fugint del formigonat per evitar crescudes agressives dels rius, conservar els sistemes dunars per mitigar temporals marítims …” són només algunes de les propostes que han pogut escoltar els diputats.

Des del Col·legi Oficial de Biòlegs se’ls ha fet lliurament d’aquesta documentació perquè la tinguen en compte en el desenvolupament d’iniciatives legislatives i mesures concretes.

Related Posts

Top