Registre Estatal de Professionals Sanitaris: informació als/les col·legiats – col·legiades que treballen en RHA i embriologia.

És urgent que la unitat/servei/centre dels membres del Col·legi que treballen en reproducció assistida i en embriologia emeta una comunicació ANEXOIII_modelo-escrito-para-dirigir-por-el-centro-a-la-consejería-de-sanidad, a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. En aquests moments s’està confeccionant el Registre de Professionals Sanitaris i s’està analitzant el RD 639/2014 (anul·lat). És important que la teua Conselleria tinga coneixement d’aquesta certificació i que es faça arribar al Ministeri.

El RD 640/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula el Registre Estatal de Professionals Sanitaris, en el seu Article 6 estableix que els Centres Sanitaris Privats inscrits en el Registre General de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris (REGCESS), estan obligats a comunicar les dades dels professionals sanitaris i dels professionals de l’àrea sanitària de formació professional inclosos en els seus registres.

Amb motiu de la publicació de l’Ordre SSI/890/2017, de 15 de setembre, per la qual es desenvolupa el RD citat, es va publicar informació bàsica en la Web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI) http://www.msssi.gob.es/profesionales/registroEstatal/home.htm per a facilitar l’engegada del Registre Estatal de Professionals Sanitaris (Portal REPS).

Teòricament, a partir del 23 de desembre de 2017 (data d’entrada en vigor del RD), el portal REPS hauria de tenir habilitat un formulari perquè el representant de cada centre poguera donar-se d’alta i accedir a la plataforma. Les entitats disposarien llavors fins al 23 de setembre de 2018, per a enviar tota la informació relativa als seus professionals sanitaris.

Encara que no ens consta la posada en funcionament del Portal REPS, alguna Comunitat Autònoma està començant a enviar als Centres i Serveis de la seua zona d’influència informació per a poder accedir al portal quan estiga disponible.

Naturalment, els biòlegs que no tenen especialitat sanitària reconeguda per títol, seguim sense estar inclosos, per la qual cosa no podrem donar-nos d’alta en aquest registre.

Des del Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs i ASEBIR s’informa que estem realitzant el seguiment d’aquest problema i s’estan realitzant gestions juntament amb altres Consells Generals de Col·legis Professionals, Associacions Científiques i Conferència de degans de Biologia en un intent d’unificar estratègies amb un objectiu comú: el nostre reconeixement total com a Professionals Sanitaris.

Com a pas inicial, us enviem un document que ha d’emplenar el representant autoritzat del vostre Centre o Servei, en el qual ha d’incloure a tots aquells professionals que estiguen treballant en aquesta activitat sanitària sense poder ser inclosos en el registre oficial. Aquest document ha de ser lliurat en la Conselleria de Sanitat corresponent, perquè en prengueu coneixement i el del Ministeri.

És important que sapieu que aquest registre procedeix d’una Norma Europea que s’està aplicant en tota la Comunitat Econòmica Europea i pot afectar no solament al nostre treball ací, sinó també a qualsevol professional que vulga treballar en un altre país.

No oblides enviar-nos còpia, acudirem a la Conselleria de Sanitat per a plantejar la importància que arribe al Ministeri (Comissió de Recursos Humans i al grup de treball de la Comissió), còpia que també enviarem des del Col·legi Territorial i ASEBIR.

Si el teu centre no vol remetre la informació a la Conselleria de Sanitat, contacta amb el COBCV.

Més informació: nota-explicativa-cgcob.

Related Posts

Top