Avís previ al cobrament de la quota col·legial del 2n semestre de 2018

Abans d’enviar al cobrament la quota de col·legiació corresponent al segon semestre de 2018, avisem a col·legiats i col·legiades que vulgueu acollir-vos a algun dels tipus de reducció en l’import, que podeu presentar la documentació oportuna fins al dia 27 de juny 2018.

Les opcions són:

– Per desocupació: certificat de demanda en alta expedit per l’Oficina d’Ocupació o targeta d’atur (DARDE). Podeu enviar-ho
per correu electrònic a aquesta secretaria.
– Pensionistes per jubilació o invalidesa: document acreditatiu. Podeu enviar-ho per correu electrònic a aquesta secretaria.
Els qui tingueu aplicada aquesta opció, no necessiteu tornar a comunicar-ho.
– Convivència: els col·legiats en el COBCV que compartisquen domicili, podran sol·licitar la reducció per escrit. Els qui
tingueu aplicada aquesta opció, no necessiteu tornar a comunicar-ho llevat que haja canviat la situació de convivència.

Us recordem que:
– la quota semestral “normal” és de 61 €
– la quota semestral per a aturats és de 27 €
– la quota semestral de jubilació/invalidesa és de 34 €
– la quota semestral de “convivència” és de 34 € per a un dels col•legiats que comparteix domicili.

No s’admetran sol·licituds fora de termini.

Gràcies.

Related Posts

Top