Proclamació nova Junta de Govern del COBCV

En el procés electoral en curs per a renovació de la Junta de Govern del COBCV convocat el 21 de desembre 2020, s’ha presentat una única candidatura que, complint condicions i terminis establits en el calendari elaborat a aquest efecte basat en els Estatuts del col·legi, passa a ser PROCLAMADA amb data 8 de febrer 2021.

La Junta de Govern sortint romandrà en funcions fins al moment en què els/les integrants de la Junta que els relleva prenguen possessió dels seus càrrecs, la qual cosa serà confirmada als/les col·legiats/col·legiades quan pertoque.

Els membres de la Junta de Govern sortint desitgen sort en l’acompliment de les seues funcions a la nova Junta i ofereixen el suport i l’ajuda que siga necessària.

Proclamació Candidatura

Related Posts

Top