La plataforma de formació BIODEMECUM obri una nova convocatòria per a la presentació de propostes formatives

(MADRID 30 DE SETEMBRE DE 2019). Des de començament d’aquest mateix any, el CGCOB està impulsant la plataforma de formació BIODEMECUM, composta per cursos de formació per a professionals en biologia, estudiants universitaris i públic en general interessat en les matèries impartides (sanitat, medi ambient, agricultura, docència, qualitat i investigació). Tots aquests cursos, tenen com a docents a biòlegs col·legiats amb una gran experiència en la seua àrea d’activitat.

Tal és així, que amb intenció d’ampliar l’oferta de cara a 2020, s’ofereix de nou l’oportunitat als col·legiats, d’unir-se a l’equip docent i traslladar els seus coneixements i experiències a tots aquells interessats.

En la present convocatòria de cursos es busca ampliar l’oferta en matèries com: especialitats sanitàries; actuacions i recursos ambientals; legislació aplicada; actualitzacions d’agrobiologia 1r i 2n sector; producció alimentària i qualitat.

Es poden enviar propostes de cursos des de l’1 d’octubre fins al 29 de novembre. Totes les propostes rebudes seran analitzades per un Comité Avaluador, que resoldrà abans de finals d’any si aquestes propostes entren a formar part de l’oferta formativa del Consell.

L’autoria i propietat de cada curs acceptat serà reconeguda al docent col·legiat que el desenvolupe, comptant est amb assistència tècnica per part de l’àrea de formació del Consell per al muntatge i digitalització de tots els recursos formatius.

Els nous docents rebran també formació específica relacionada amb la impartició i desenvolupament d’accions formatives en modalitat e-learning.

Per a més informació sobre la forma d’enviament de les propostes, consultar amb l’àrea de formació del CGCOB.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5grijzULMju20-QYwaHv4RdaB3N8BulthecdrtQW25hF7bw/viewform

convocatoria_octubre_2019

Related Posts

Top