Jornada “Agricultura, ramaderia i caça: compatibilitat amb la conservació del medi ambient”

Amb la idea inicial de destriar de quina manera els sectors més característics del medi rural intensificaran el seu protagonisme en la conservació del medi ambient tot compatibilitzant els diferents interesos, el 29 de maig de 2019, a Soria, se celebrará la jornada “Agricultura, ramaderia i caça: compatibilitat amb la conservació del medi ambient”.

Ampliar informació

Related Posts

Top