Entrevista a J. Ignacio Lacomba, degà del COBCV: “En medi ambient hi ha coses més fàcils d’espatllar que d’arreglar”

Hi ha biòlegs en camps que un ni sospitaria…
-Som un col·lectiu de naturalesa anàrquica, tot el que té a veure amb la vida és caòtic. No som formals, sinó dinàmics i plàstics i això fa que estiguem poc cohesionats. Tenim biòlegs en quantitat de camps de desenvolupament, com la biotecnologia, la bioquímica, medicina, nutrició, indústria… És una carrera de formació científica però comporta una visió integral i holística. Valencia Plaza,  https://valenciaplaza.com/en-medio-ambiente-hay-cosas-mas-faciles-de-estropear-que-de-arreglar
Foto: Eva Máñez

Related Posts

Top