Els cursos de BIODEMECUM ja compten amb el reconeixement de crèdits ETCS

L’oferta formativa del portal BIODEMECUM del Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs (CGCOB) ja té el reconeixement de crèdits ETCS a través de la Universitat Antonio de Nebrija.

Els crèdits ETCS són un estàndard utilitzat per totes les universitats i centres d’FP de l’Espai Europeu d’Educació Superior per a garantir l’homogeneïtat i qualitat d’estudis que ofereixen. L’equivalència de crèdits és de 25-30 hores de formació per crèdit.

Aquest reconeixement fa més valuosos si cap als cursos, ja que els crèdits ETCS són reconeguts en moltes baremacions de borses de treball i concursos oposició de l’Administració Pública.

En finalitzar la formació, els participants rebran un certificat emés pel CGCOB i un altre amb el reconeixement dels crèdits emés per la Universitat Antonio de Nebrija.

Així mateix, gran part dels cursos de formació continuen oberts durant els mesos de juliol i agost. Per a més informació consultar en www.biodemecum.com.

Related Posts

Top