«Els biòlegs sanitaris estan travessant una situació laboral deplorable»

Ignacio Lacomba, degà del COBCV, sol·licita una reunió amb la Consellera de Sanitat, Ana Barceló, per traslladar-li el malestar dels professionals que porten el pes de la investigació biomèdica en unes condicions de treball lamentables

Setmana rere setmana el Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana, COBCV, rep un degoteig constant de queixes remeses pels biòlegs que treballen a les institucions sanitàries de la Comunitat on expliquen amb detall la lamentable situació laboral que travessen des de fa anys. La gran majoria dels biòlegs sanitaris es dediquen principalment al diagnòstic, processat, anàlisi, classificació i emmagatzematge de tot tipus de mostres derivades dels hospitals. Però hi ha una part important, la missió principal dels quals és la investigació biomèdica amb mostres que els pacients donen per col·laborar en la recerca de tractaments que milloren la seua qualitat de vida o fins i tot curen la seua malaltia. Bona part d’aquests biòlegs no tenen formació sanitària especialitzada, un situció lògica a causa del irrisori nombre de places de biòlegs interns residents (BIR) que s’ofereixen en la sanitat pública. Per tant el seu treball no té regularització, una paradoxa desoladora per uns professionals amb una indiscutible formació i experiència que els aboca en molts casos a condicions laborals vergonyoses, amb contractes de pràctiques, contractes temporals i contractes a mitja jornada que solen incomplir-se sistemàticament. «El futur de la investigació biomèdica està en l’aire perquè ara mateix s’estan abandonant nombroses línies d’investigació dutes a terme per molts joves investigadors que són maltractats professionalment perquè no se’ls reconeix l’especialitat. Se’ls contracta com a “matxaques” de laboratori tot i que estan fent una tasca de recerca de primera línia. Cal tenir en compte que totes aquestes línies d’investigació no van a progressar i anem a perdre el tren de la investigació biomèdica que és la que realment està salvant vides al nostre país. És la que està darrere dels avanços pel que fa al càncer, l’alzheimer, el parkinson i un bon grapat de malalties que estan emergint amb força ara que cada vegada som gent de més edat i que tenim tots aquests problemes, des de la demència senil fins un grapat de malalties que ens afecten a la gent gran i que ara mateix són objecte d’aquestes investigacions», ha indicat el degà del COBCV, Ignacio Lacomba.

8 milions d’euros menys en personal investigador

En l’actualitat els contractes de personal investigador estan finançats gairebé exclusivament per fons públics vehiculats a través d’ajudes i beques. L’Acció Estratègica en Salut (AES) de l’Institut de Salut Carlos III és l’eina més important de finançament públic en l’àmbit de la investigació traslacional en biomedicina i per al foment de l’activitat investigadora. Des de l’any 2012 fins al 2017 es van deixar d’invertir a Espanya, només en aquest tipus d’ajudes, aproximadament 8 milions d’euros, és a dir, l’equivalant a uns 60 contractes per a investigació. Aquest tipus de beques és la forma de finançament fonamental dels biòlegs que es dediquen a la investigació bàsica, clínica i traslacional lligada directament a hospitals i a l’obtenció de resultats dirigits a la millora de la salut dels pacients. El fet que els contractes de personal investigador vinguen finançats gairebé exclusivament per fons públics a través de beques fa que l’índex de temporalitat en investigació siga al voltant d’un 98%, una xifra escandalosa que alimenta la inexistència del concepte de plantilla estructural tot i l’absoluta necessitat d’això, ja que gran part del treball de diagnòstic que requereix l’hospital està realitzat de forma emmascarada en els laboratoris d’investigació. «Estem rebent un degoteig continu de queixes de personal investigador biomèdic que treballa davall la figura de becari amb contractes temporals, alguns de mitja jornada lligats a programes vinculats a fons ministerials d’invetigació biomèdica. Aquest degoteig reflecteix una situació generalitzada que es dóna en tots els centres de recerca que depenen o estan en l’àmbit dels hospitals. Aquesta investigació es realitza per personal especialitzat que no veu reconeguda la seua professió i a la qual no se li dóna un futur. Volem traslladar a les autoritats sanitàries aquesta situació perquè mostren sensibilitat i dins les seues possibilitats intenten buscar solucions. Volem que s’adonen de la gravetat d’aquesta qüestió i de tot el que ens juguem en això. Creiem que hem d’exposar totes aquestes qüestions a la Conselleria de Sanitat. A més hem de remarcar que aquesta situació passa a tot Espanya i no només en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, per tant anem a instar el Consell General de Col•legis Oficials de Biòlegs a que obra una línia de treball en aquest sentit per a tot Espanya », ha detallat Lacomba.

Related Posts

Top