Congrés nacional i iberoamericà de sanitat ambiental: València 2019

El mes de maig 2019, València acollirà el Congrés nacional i iberoamericà de Sanitat Ambiental que, cada dos anys, organitza SESA, Sociedad Española de Sanidad Ambiental.

El tema central del congrés és el repte que té la salut ambiental davant del canvi climàtic i les seues reprecussions sobre l’entorn (aigua, aire, clima, etc.)

Els organitzadors estan oberts a rebre aportacions dels professionals que puguen contribuir amb els seus treballs a augmentar el coneixement general sobre el tema.

Informació: http://www.sanidadambiental.com/

Related Posts

Top