El Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana en pro de la mediació ambiental

El Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana (COBCV) continua la seua lluita per a normativitzar la mediació ambiental en la legislació valenciana. Tal com existeix en altres camps d’actuació, la mediació és un procediment d’elecció voluntària pel qual les parts contràries arriben a un acord pacífic recorrent a la intervenció de la figura imparcial del mediador, i de manera extrajudicial.

Després de diverses intervencions en les Corts Valencianes, el COBCV ja va aconseguir que s’incloguera de manera explícita l’àmbit del medi ambient entre els contemplats en el preàmbul del projecte de Llei de Mediació de la Comunitat Valenciana. No obstant això, en opinió del Col·legi no es van especificar altres mesures necessàries per a fonamentar l’actuació en aquest àmbit i, per aquest motiu, després de l’obertura del termini de presentació d’aportacions al reglament de desenvolupament de la Llei, el COBCV ha presentat una sèrie d’al·legacions perquè aquestes mesures siguen contemplades en la redacció final.

Entre els punts a destacar, cal assenyalar la creació d’una secció dedicada a la mediació ambiental “per la seua especial complexitat i característiques” dins del Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana, de Registre de Persones i Entitats Mediadores i del Consell Assessor. De la mateixa manera, es busca fomentar, a través de l’Observatori de Mediació, “la investigació en aquest àmbit, així com de desenvolupar experiències que foren font de formació contínua, eminentment pràctica i amb casos reals”. També es ressalta la importància de traslladar “a la Conselleria competent la necessitat d’incorporar la mediació ambiental en la normativa sectorial i en el desenvolupament de les lleis ambientals”.

Finalment, des del COBCV es posa en relleu la idoneïtat dels professionals de la biologia per a exercir com a mediadors en conflictes ambientals a causa de la seua experiència i formació específiques.

Related Posts

Top