El Col·legi de Biòlegs de la Comunitat Valenciana instrueix en l’estudi dels mamífers carnívors

-25 persones han pogut aprendre a detectar, conservar i investigar aquests animals salvatges gràcies al curs

El Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana (COBCV) ha realitzat un curs teòric i pràctic de 6 dies de durada per tal d’introduir els interessats en el coneixement científic dels mamífers carnívors presents en la península Ibèrica. El programa ha inclòs l’ensenyament i posada en pràctica d’una sèrie de tècniques bàsiques de detecció i estudi d’aquest grup d’animals en el camp així com la seua aplicació en la gestió i conservació de les seues poblacions. El curs s’ha dividit en quatre sessions, dues teòriques impartides a les instal·lacions del COBCV a València i altres dues pràctiques organitzades al Parc Natural de les Gorges del riu Cabriol, concretament a la rambla Albosa de Requena (València). La teoria ha aprofundit en el coneixement dels mamífers carnívors que habiten a la península Ibèrica: descripció, biologia, aspectes eco-etològics, distribució i estat de conservació en els àmbits europeu, estatal i en l’àmbit autonòmic. ‹‹L’estudi dels mamífers carnívors necessita una metodologia molt concreta perquè són d’hàbits principalment nocturns i a més són molt discrets, molt difícils de veure directament i hem de recórrer a unes tècniques especials per a detectar la seua presència. Des del COBCV hem decidit organitzar aquest curs que és una mica una formació complementària a què puguen tindre tècnics, biòlegs o estudiants de Biologia o persones encarregades de la gestió d’espais naturals o d’ajuntaments››, afirma el secretari del Col·legi Oficial de Biòlegs, Vicent Sancho.

Trampeig fotogràfic i seguiment de rastres i senyals
Les classes teòriques i pràctiques han sigut impartides pel biòleg de camp, Javier Barona, expert en mamífers carnívors ibèrics. Les tècniques de camp s’han desenvolupat a la rambla Morenos-Albosa localitzada al llogaret dels Duques, terme municipal de Requena (València). Els 25 alumnes participants han aprés a rastrejar els senyals que deixen animals com les raboses, els gats salvatges, les genetes, els teixons, les fagines i les llúdries. ‹‹Les tècniques que s’han aprés al llarg del curs són útils per al dia a dia i per a la gestió per exemple de parcs naturals o de vedats cinegètics, per exemple i per a avaluar la presència de carnívors i diguem de depredadors, per a veure quina població de carnívors hi ha en un determinat espai bé siga un vedat o una finca cinegètica, un parc natural o un municipi determinat››, apunta Vicent Sancho. Les dues sessions pràctiques també han servit per a aprendre la tècnica del trampeig fotogràfic amb la qual es poden obtenir fotografies o vídeos de les espècies que transiten per una zona determinada. Aquestes càmeres camuflades en la natura es disparen amb uns sensors quan detecten la presència d’algun mamífer carnívor. Una de les línies que segueix el COBCV és l’organització de cursos complementaris a la formació acadèmica, temàtiques que no estiguen incloses directament en els currículums dels diferents graus universitaris.

Classes pràctiques a la seu del COBCV
Classes pràctiques a la seu del COBCV
Alumnes seguint rastres de llúdria al riu

Related Posts

Top