El COBCV ha convocat la seua Junta General Ordinària de 2017

El Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana ha convocat en data 20 de març a tots els membres del mateix a assistir a la Junta General Ordinària anual la data de la qual de celebració serà el dijous 20 d’abril 2017 a partir de les 18:00 en la seu de València (C/ Navarro Cabanes 4)

Els punts de l’ordre del dia són:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la Junta General anterior.
2. Memòria d’activitats de l’any 2016. Informe del Degà.
3. Aprovació, si escau, del balanç econòmic de l’any 2016.
4. Aprovació, si escau, del pressupost del COBCV per a l’any 2017
5. Torn obert de paraula.

Related Posts

Top