El CGCOB obri nou curs educatiu del Biodemecum amb 55 propostes i 657 inscrits en el portal

-Biòlegs i biòlogues professionals col·legiats són els encarregats d’impartir l’oferta formativa

-Els cursos compten amb reconeixement de crèdits ETCS

(MADRID 12 DE SETEMBRE DE 2019). Amb l’arribada del mes de setembre, el portal formatiu impulsat pel Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs i Biòlogues (CGCOB), el Biodemecum, ha recuperat tots els seus cursos.

D’aquesta forma, professionals col·legiats i no col·legiats i estudiants de biologia en les seues diferents disciplines, tenen l’oportunitat d’aconseguir una formació especialitzada, continuada i de qualitat a través de la plataforma digital.

Cal recordar que tots els cursos són impartits per biòlegs i biòlogues col·legiats experts en la matèria en la qual ofereixen la formació. D’aquesta forma, s’aconsegueix donar coneixements i experiències de primera mà juntament amb materials de qualitat i gran valor formatiu.

En aquests moments hi ha actius 55 cursos en tota la plataforma. Una oferta que amb l’arribada del nou curs educatiu serà revisada i ampliada. Ja que, com assenyala Fabiola Naranjo, responsable de Biodemecum, l’interés per impartir cursos ha sigut elevat i hi ha un gran nombre de propostes per estudiar i afegir dins de l’oferta formativa.

Actualment hi ha 657 persones registrades en la plataforma Biodemecum, dins de la qual es pot accedir a tota l’oferta.

Recordar que el preu dels cursos varia en funció del mateix i que, en cas dels biòlegs i biòlogues col·legiats o precol·legiats, el preu és menor que per al públic general.

Les àrees en les quals s’ofereixen cursos són: Sanitat; Indústria alimentària, qualitat i prevenció de riscos laborals; Agricultura i pesca; Educació i Investigació; Medi Ambient i Iniciativa Empresarial. A més, hi ha un apartat destinat a cursos transversals.

Important ressenyar també que els cursos compten amb reconeixement de crèdits ETCS a través de la Universitat Antonio de Nebrija. Els crèdits ETCS són l’estàndard utilitzat per totes les universitats i centres d’FP de l’Espai Europeu d’Educació Superior per a garantir l’homogeneïtat i qualitat d’estudis que ofereixen. Aquest reconeixement amplia el valor dels cursos impartits, ja que els crèdits ETCS són reconeguts en moltes baremacions de borses de treball i concursos-oposició de l’Administració Pública.

Related Posts

Top