Convocatòria de Junta General Ordinària 2019 del COBCV

Amb data 15 de març de 2019 el COBCV ha convocat la seua Junta General Ordinària anual a celebrar el 16 d’abril.

Tindrà lloc en la seu del mateix col·legi a València -C/ Navarro Cabanes, 4- a les 18.00 hores en primera convocatòria i a les 18.30 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la Junta General anterior.
2. Memòria d’activitats de l’any 2018. Informe del Degà.
3. Aprovació, si escau, del balanç econòmic de l’any 2018.
4. Aprovació, si escau, del pressupost del COBCV per a l’any 2019.
5. Torn obert de paraula.

Estan convocats a l’esdeveniment tots els membres del COBCV.

Related Posts

Top