Benjamí Pérez Rocher: “Hem de ser molt més respectuosos amb els valors del territori”.

-El Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana aposta per una Llei d’Ordenació del Territori “que defense els valors ambientals i evite la sobre ocupació de terrenys”

-La superfície de sòl urbà en la CV doblega la mitjana espanyola

Més de 115 milions de m2 de la Comunitat Valenciana, el 10,13% de la superfície total, està ocupada per sòl urbà. La xifra representa més del doble que la mitjana espanyola, que se situa en un 4,93%.

Davant aquesta realitat el Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana (COBCV) ha presentat en Els Corts Valencianes, les seues propostes per a la reforma de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP).

El ponent per part del COBCV, Benjamí Pérez Rocher ha emfatitzat en la necessitat de “ser més respectuosos amb el territori i evitar la sobre ocupació de nous espais”.

Pérez Rocher ha remarcat que “s’han de proposar i adoptar solucions per a tot el sòl urbanitzat de manera irregular creant infraestructures de clavegueram, gestió de residus i correcció dels impactes que suposen sobre el territori”. Un exemple que ha posat Pérez Rocher és que “no té sentit que aquells municipis que no tenen regularitzades totes les seues urbanitzacions il·legals es llancen a demanar nou sòl urbanitzable sense abans haver corregit els impactes d’edificacions fora d’ordenació”.

“La “hiperocupació” que pateix especialment la costa s’ha de compatibilitzar amb els valors naturals i culturals” ha assenyalat el representant del COBCV.

Davant la realitat existent des del Col·legi de Biòlegs es proposen solucions realistes que corregisquen impactes ja causats i eviten noves afeccions. Així mateix, davant nous planejaments es remarca la importància de “no convertir figures com la Declaració d’Interès Comunitari en un collader per a tot tipus d’actuacions urbanístiques”.

En l’exposició realitzada davant els diputats també s’ha incidit en la necessitat que en les urbanitzacions disseminades s’engeguen plans específics de prevenció d’incendis forestals.

-Inversions estratègiques
En els projectes inversions i ocupacions de territori cridades Estratègiques -PIE- des del COBCV Benjamí Pérez Rocher ha defensat que es restringisca aquesta figura per a usos sanitaris, educatius, formatius i industrials si aquesta activitat té un baix impacte amb pocs contaminants. “En els PIE no tenen cabuda usos residencials ja previstos en altres apartats i han de requerir-se estudis exhaustius i d’oportunitat en el cas d’usos comercials i d’oci”, ha assenyalat.

-Presència dels biòlegs
És la quarta presència dels biòlegs en diferents comissions de les Corts Valencianes. En anteriors ocasions des del COBCV s’han realitzat aportacions sobre l’aigua, contaminació d’aqüífers i la tramitació de la llei forestal.

Accés al vídeo de la compareixença: : http://videos.cortsvalencianes.es/seneca/ds.asp > sessió de 18/06/208 > clic en Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori > clic en pestanya 18/6 13:34

Related Posts

Top