Avís previ al cobrament de les quotes col·legials del primer semestre 2018

Abans d’enviar al cobrament la quota de colegiación corresponent al primer semestre de 2018, avisem als/as col·legiats/as que vulgueu acollir-vos a algun dels tipus de reducció en l’import, que podeu presentar la documentació oportuna fins al dia 22 de desembre 2017.

Les opcions són:

– Per desocupació: certificat de demanda en alta expedit per l’Oficina d’Ocupació o targeta d’atur (DARDE). Podeu enviar-ho per correu electrònic a aquesta secretaria.
– Pensionistes per jubilació o invalidesa: document acreditatiu. Podeu enviar-ho per correu electrònic a aquesta secretaria. Els qui tingueu aplicada aquesta opció, no necessiteu tornar a comunicar-ho.
– Convivència: els col·legiats en el COBCV que compartisquen domicili, podran sol·licitar la reducció per escrit. Els qui tingueu aplicada aquesta opció, no necessiteu tornar a comunicar-ho llevat que haja canviat la situació de convivència.

No s’admetran sol·licituds fora de termini.

Related Posts

Top