Avís de cobrament de la quota col·legial del segon semestre de 2019

Abans d’enviar al cobrament la quota de col·legiació corresponent al segon semestre de 2019, avisem als/a les col·legiats/col·legiades que vulgueu acollir-vos a algun dels tipus de reducció en l’import, que podeu presentar la documentació oportuna fins al dia 12 de juny 2019.

Les opcions són:

– Per desocupació: certificat de demanda en alta expedit per l’Oficina d’Ocupació o targeta d’atur (DARDE). Podeu enviar-lo per correu electrònic a aquesta secretaria.

– Pensionistes per jubilació o incapacitat absoluta permanent: document acreditatiu. Podeu enviar-lo per correu electrònic a aquesta secretaria.
Els qui tingueu aplicada aquesta opció, no necessiteu tornar a comunicar-ho.

– Convivència: els col·legiats en el COBCV que compartisquen domicili, podran sol·licitar la reducció per escrit.
Els qui tingueu aplicada aquesta opció, no necessiteu tornar a comunicar-ho tret que haja canviat la situació de convivència.

Us recordem que:

– la quota semestral “normal” és de 61 €
– la quota semestral reduïda per desocupació és de 27 €
– la quota semestral reduïda per jubilació i la reduïda per incapacitat definitiva són de 10 €
– la quota semestral de “convivència” és de 34 € per a un dels membres que comparteix domicili, l’altre tindrà quota normal. En sol·licitar aquesta reducció és necessari indicar a quina
persona haurà d’aplicar-se cada quota.

És molt important que envieu la documentació pertinent abans del 12 de juny. No s’admetran sol·licituds fora de termini.

Related Posts

Top