Aposta comuna dels biòlegs espanyols per unificar les competències del Grau de Biologia

-En funció d’en quina universitat s’estudia es poden accedir a 7 o 77 competències

Un Graduat en Biologia pot adquirir 7 o 77 competències professionals depenent de la universitat en la qual obté el títol. És la realitat dels estudis del Grau de Biologia que han posat damunt de la taula el Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs (CGCOB), la Comissió Espanyola de Degans de Biologia (CEDB) i l’Associació d’Estudiants de Biologia d’Espanya (AEBE).

Per a corregir la situació les tres entitats porten treballant des de fa diversos mesos i han constituït una Comissió Mixta que té com a principal objectiu determinar les competències que haurà d’adquirir un Graduat en Biologia, independentment de la universitat en la qual obtinga el grau. Des del CGCOB s’ha posat en relleu que “la disparitat de competències professionals que existeixen entre els títols revela que és necessari posar cert ordre i criteri en les competències que hauria d’adquirir un Graduat/a en Biologia”.

Les tres entitats han mantingut una trobada amb la Secretaria General d’Universitats. En la reunió es va concretar que si les tres organitzacions (CGCOB, CEDB i AEBE) presentaven un acord, ratificat pels rectors, el Ministeri d’Universitats accedirà a publicar una proposta sota el títol “Acord del Consell d’Universitats pel qual s’estableixen recomanacions per a la proposta per les universitats de memòries de verificació del títol oficial de Grau en Biologia”.

-20 competències

En l’última reunió celebrada per la Comissió Mixta s’han revisat i s’han proposat unes 20 competències que van sorgir de l’esborrany plantejat el 14 de juny. L’objectiu és que per a la pròxima tardor estiga enllestida una proposta de competències professionals que serà sotmesa a un debat final en el si de les tres organitzacions -CGCOB, CEDB i AEBE-. L’objectiu és que el 22 de novembre la Conferència Espanyola de Degans de Biologia puga aprovar la proposta final en la seua sessió plenària perquè el Ministeri la ratifique.

Related Posts

Top