BMW Sèrie 1 116d acabat Business amb avantatges exclusius per a membres del COBCV

Oferta accessible als membres del COBCV sobre la base de les condiciones especials formalitzades amb Mòbil Begar:
BMW Sèrie 1 116d acabat Business des de 255€/mes + IVA 48 mesos | 80.000 km anuals.

Per a completar detalles contactar amb Rosa Jornet en el telèfon 629 31 05 43 o en el correu electrònic rosa.jornet@movilbegar.net.bmw.es

Campaña Sereie 1 convenios

Related Posts

Top