Universitat Oberta de Catalunya (UOC): actualització de la seua oferta per a membres del COBCV

Atés el conveni formalitzat entre la UOC i el COBCV, us recordem que els col·legiats/les col·legiades poden beneficiar-se de condicions especials en la tramitació de la matrícula en diferents programes (Graus i màsters universitaris, formació de postgrau i cursos d’idiomes i curta durada).

La informació sobre l’oferta de la UOC ha sigut actualitzada un semestre més: http://estudis.uoc.edu/ca/estudiar-online-convenis

Related Posts

Top