Tècniques d’estudi per a conservar la biodiversitat animal

Conèixer a qui pertany una petjada o rastres d’un animal, com censar ratapinyades…són mètodes clau per a conèixer la biodiversitat d’un espai natural.

26 alumnes, completant les places disponibles, han assistit a les sessions formatives del curs sobre tècniques d’estudi per a la conservació de la biodiversitat animal que s’ha desenvolupat en la seu de la Universitat d’Educació a Distància a Gandia. Biòlegs, ambientòlegs, antropòlegs sociòlegs, agents del Seprona de la Guàrdia Civil, així com gent entusiasmada pel medi ambient han conegut de primera mà metodologies de cens d’aus, la problemàtica de l’electrocució de l’avifauna, seguiment de mamífers a través del ‘fototrampeo’, el cens d’amfibis i rèptils així com tècniques de marcatge en aus o peixos.

El coordinador del curs, el Dr. Francisco Atiénzar, biòleg i col•legiat del Col•legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana (COBCV) ha destacat l’acceptació del curs, que des de la seua engegada -aquesta és la tercera edició- sempre ha completat el seu aforament. El programa formatiu ha comptat amb sessions teòriques i pràctiques de censos d’amfibis, utilització de detectors d’ultrasons, mostreig de sèquies en l’Albufera o la visita al centre de conservació d’espècies dolçaquícoles del Palmar. Hi havia molta part pràctica de camp com de laboratori, sent ací on van analitzar el contingut de egagrópiles d’òbila. L’interès que ha despertat el curs també es demostra amb la procedència dels participants, arribats des de València, Madrid, Alacant, Zamora o Castelló. Francisco Atiénzar ha destacat que “les tècniques de mostreig ajuden a conservar la nostra riquesa faunística”.

Aquestes tècniques es poden aplicar en auditories ambientals, educació ambiental i en general en la conservació de tot tipus d’ecosistemes. La fase pràctica ha permès que els assistents apliquen tècniques que potser coneixien en la teoria, però mai havien aplicat o vist sobre el terreny.

Related Posts

Top