Rectificació en convocatòria de la Universitat de València

Després de la reclamació interposada pel COBCV davant la Universitat de València per aconseguir que la borsa de treball convocada mitjançant Resolució de 25 de setembre de 2018 del Rectorat, –grup A, subgrup A1, de l’escala tècnica superior d’investigació, perfil valorització de la investigación en Ciències Bàsiques i Tècniques, sector d’administració especial de la UV-, s’obrira al col·lectiu professional dels biòlegs, la convocatòria ha sigut modificada de manera que ara s’inclou en la mateixa les titulacions de biologia a més de bioquímica i biotecnologia i el termini de presentació de sol·licituds s’amplia des del 18 al 24 d’octubre.

Correcció: https://www.uv.es/pas/nuevaWEB/Borses%20treball/A1-AE%20CONST%20BORSA%20ETS%20INV%20ciencies%20basiques/CORREC_ERRADES_CONV_.pdf

Sol·licituds: https://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pas/ca/personal-tecnic-administracio/ampliacio/creacio-borses-treball/oferta-publica/constitucio-borsa-treball-grup-subgrup-a1-escala-tecnica-superior-investigacio-perfil-valoritzacio-investigacio-ciencies-basiques-tecniques-1286033497704/ConvBorsaTreb.html?id=1286051538728

Related Posts

Top