Programa d’emprenedoria de la Fundació Politècnica i l’EOI, per a joves

La Fundació Politècnica – Associació d’Antics Alumnes de la UPV en col·laboració amb l’EOI (Escuela de Organización Industrial) ha llançat el programa formatiu Iniciativa Emprenedora.

Es tracta d’un programa 100% becat dirigit a joves desocupats menors de 30 anys que combina la formació presencial (cinc setmanes als matins des del 4 de febrer al 8 de març) amb tutories personalitzades amb professionals experts en Lean StartUp i en competències clau per al llançament i desenvolupament d’un negoci. La formació no només s’orienta a persones que tinguen interés emprenedor, pot ser molt interessant també per a aquells que, encara que no el tinguen, vulguen incorporar en el seu perfil competències d’intra-emprenedoria, molt valorades per les empreses, i adquirir una visió global de la gestió empresarial.

El programa està certificat per l’EOI.

Els interessats poden escriure al correu servicios@antiguosupv.org o telefonar al 963 21 50 21.

La informació també està disponible en https://www.antiguosupv.org/iniciativa-emprendedora-3

Carta: emprendedora_carta

Related Posts

Top