Màster de Biologia Sanitària: Conveni COBCV-UNIVERSIDAD SAN JORGE

El COBCV ha formalitzat un conveni amb la Universitat Sant Jorge, de Villanueva de Gállego (Saragossa) https://www.usj.es/ per a l’obtenció de facilitats en la matriculació de col·legiats/col·legiades en el MÀSTER UNIVERSITARI DE BIOLOGIA SANITÀRIA.

Segons aquest acord, els membres del COBCV podran realitzar el màster especificat amb un descompte del 20% sobre l’import de la matrícula.

b) En el seu cas, s’haurà de presentar, juntament amb la documentació de matrícula, certificat de col·legiació que podran sol·licitar mitjançant correu electrònic a aquesta secretaria.

c) Les bonificacions no són acumulables, excepte les corresponents a pagament únic. En cas de dues o més bonificacions possibles, s’aplicarà únicament la que represente un major percentatge de bonificació.

Els presents descomptes s’aplicaran per al curs 2021-2022.

Related Posts

Top