Les biòlogues són majoria

– El 74% d’afiliats al Col•legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana són dones
– La sanitat i l’educació encapçalen el rànquing d’àrees de treball dels professionals

El Col•legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana presentarà demà en la Junta General Anual una radiografia a la professió en forma d’enquesta als col•legiats.

De la relació de dades obtingudes en els últims onze anys, de 2007 a 2017, es desprèn que el nombre de dones biòlogues col•legiades és superior al dels seus companys masculins. Així, segons les dades arreplegades en 2017, un 74% dels biòlegs col•legiats a la Comunitat Valenciana eren dones.

Així mateix, a través de l’enquesta realitzada pot apreciar-se que les cinc àrees de treball majoritàries entre els membres del Col•legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana són la sanitat, la docència, el medi ambient, la producció i la qualitat i el sector serveis. A més, cal assenyalar que alguns dels col•legiats treballa en diverses àrees al mateix temps.

L’àrea de major inserció laboral dels membres del Col•legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana és la Sanitat, amb un 31% dels enquestats. Dins d’aquest camp, algunes àrees a destacar són la recerca científica sanitària, el consell genètic i la reproducció humana i la planificació familiar. A aquesta li segueix d’a prop la docència amb un 25% de col•legiats, la majoria dels quals es dedica a ensenyament universitari.

D’altra banda, també és important ressaltar la labor divulgativa dels col•legiats que, dins d’una o una altra àrea, s’especialitzen en la divulgació de coneixements tant a través d’estudis reglats com a xarrades, conferències i ponències en el sector serveis.

D’aquesta forma, el degà del Col•legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana, Natxo Lacomba, ha assenyalat que “l’enquesta posa en relleu la importància que tenen els biòlegs en el camp sanitari i especialment en la recerca. Són imprescindibles com el qual més per a salvar vides i la seua labor no està reconeguda ni en condicions laborals ni en salaris. Per aquest motiu el col•legi està lluitant per al seu reconeixement i perquè els grans lobbys canvien la seua actitud cap als biòlegs”.

Segons Lacomba “l’enquesta és la primera radiografia de la professió a la Comunitat Valenciana. És una eina per a cridar l’atenció en la societat sobre totes les labors que exercim els biòlegs en benefici de la societat”.

El degà del col•legi ha fet una crida als biòlegs perquè “es col•legien ja que units som més forts i podem defensar molt millor els interessos del col•lectiu. A més el Col•legi ofereix als col•legiats una gran quantitat de serveis i ho fa d’una manera molt més econòmica”.

Cal recordar que el Col•legi té seus a València i Alacant amb l’objectiu d’arribar a tots els biòlegs de la comunitat.

Related Posts

Top