Informació sobre l’esmena 250 presentada en el procés de reforma de la llei de la ciència

la Junta Directiva de l’Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH) ha sigut advertida d’un vot particular del PSOE en el qual s’exigeix no acceptar la votació en comissió de l’esmena 250, aprovada el dijous de la setmana passada per majoria, i que es torne a votar en el ple del pròxim dijous 23 de juny. Ens consta que el PSOE està pressionant intensament a altres grups per a aconseguir que canvien el sentit del seu vot en el pròxim Ple.

Sis partits havien fet seu el text preparat per ANIH per a modificar l’apartat 2 de la Disposició Addicional Primera d’aquesta llei, en la qual es canviava la redacció de l’article 85 de la Llei d’Investigació Biomèdica, que regeix les activitats investigadores en l’SNS. I l’esmena núm. 250 citada, va ser finalment aprovada malgrat l’oposició del grup parlamentari del PSOE i gràcies als vots a favor de partits de tots dos costats de l’arc parlamentari, sumant 18 vots a favor, 13 en contra i 5 abstencions.

Segons publica ANIH l’esmena aprovada regula per fi mínimament la situació del personal d’investigació laboral, en particular obligant a (1) establir sistemes de regulació de carrera professional que hauran d’estar en vigor, prèvia negociació col·lectiva, abans que passen dos anys des de l’entrada en vigor de la llei i (2) determinant que les retribucions d’aquest personal no seran en cap cas inferiors a les de les categories professionals estatutàries equivalents en el servei de salut que corresponga. A més, continua sent factible la contractació de personal d’investigació en règim estatutari, com ho era fins ara.

Veure informació en la web del Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs (CGCOB): https://cgcob.es/250-la-enmienda-que-retrata/

El Consell General, CGCOB, mitjançant els seus assessors parlamentaris, indica que l’ús de vots particulars per a revertir una votació en comissió, si bé està acceptat pel reglament de les Corts, és absolutament excepcional, ja que tracta d’invalidar una votació democràtica plenament correcta. Per això, és un mecanisme molt rarament utilitzat.

És necessari detindre el moviment en contra de la investigació hospitalària. Podeu compartir aquesta informació.

Related Posts

Top