Informació sobre COVID-19

El COBCV es posa a la disposició de les autoritats sanitàries en tot allò que puga aportar per a donar tractament a la crisi generada pel brot del nou coronavirus, COVID-19, i recomana als seus professionals i a la població en general que es remeta únicament a fonts oficials, especialment a la web del Ministeri de Sanitat https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm per a obtenir informació actualitzada.

D’altra banda, està prevista una sessió informativa oberta, en streaming, a impartir aquest dijous 12 de març per SEMERGEN (Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària) https://www.semergen.es/ Serà de 18.30 a 20.00 hores.

Related Posts

Top