Els biòlegs són bàsics en la lluita contra la Covid19

Opinió del Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana

El paper dels professionals en biologia és fonamental en la lluita contra la Covid19 (Coronavirus) a causa de la seua experiència i formació. Investigació, prevenció i control són algunes de les àrees en les quals els biòlegs i biòlogues desenvolupen la seua funció i ajuden a lluitar contra la propagació i per a frenar el virus.

-Per què som imprescindibles en la lluita contra la Covid19?

El paper dels biòlegs i biòlogues sempre és fonamental i destacat dins del camp de la investigació. En el cas d’una crisi sanitària com l’actual, produïda per la Covid19, el nostre paper és imprescindible.

Fins al moment se li està donant un major pes als professionals en Medicina quan, al nostre entendre, som els professionals en Biologia per la nostra experiència i formació, els qui tenim majors capacitats per a analitzar el virus des de diversos fronts com la seua capacitat infectiva; corba de creixement i descens; test de diagnòstic; constància de la immunitat mitjançant la detecció d’anticossos; etc. Això sí, entenem que per la complexitat de la situació es tracta d’un treball multidisciplinari que ha de comptar amb professionals de diverses àrees.

També és d’especial esment que els equips d’investigació que estan treballant per a descobrir una vacuna i medicacions efectives contra la Covid19 estan formats previsiblement en la seua major part per biòlegs i biòlogues.

Per aquests i altres motius, considerem que els biòlegs i biòlogues haurien de tindre un major pes en el discurs enfront de la Covid19 així com en les diferents mesures i actuacions a prendre per a evitar la seua propagació i ajudar en el descens de la corba. Així mateix, s’hauria de donar un major reconeixement a la figura del biòleg sanitari, no sols durant aquesta crisi sinó de manera habitual, ja que són professionals que disposen de coneixements fonamentals per al bon funcionament del sistema sanitari.

-Com plantegem els biòlegs la crisi sanitària?

Des del Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana valorem la importància de plantejar la lluita contra la Covid19 des de dues perspectives. D’una banda, reduir al màxim el col·lapse sanitari que s’està vivint en les últimes setmanes i, per l’altre, aconseguir que una gran part de la població aconseguisca una resposta immunològica enfront del virus.
Per a això, considerem de vital importància el confinament en els seus domicilis de persones amb una edat elevada, principalment si posseeixen patologies prèvies, i aquelles que fins i tot sent joves patisquen alguna patologia. També seria necessari l’aïllament als hospitals de les persones majors que viuen en residències i que donen positiu en els tests de Covid19, així com d’aquelles que donant negatiu presenten símptomes.

L’ús de màscares d’alta gamma hauria de passar a ser imprescindible entre el personal sanitari i aquelles persones que treballen cara al públic. També s’haurien de realitzar tests a tot el personal sanitari.
Quant a la resta de la població, seguint la seua activitat, haurien de confinar-se a les seues cases en cas de presentar algun símptoma encara que lleu. Totes aquestes persones haurien de ser sotmeses a tests per a saber si són o no portadores del virus. Les persones portadores asimptomàtiques ajuden a millorar el nivell d’anticossos enfront del virus en la població aconseguint així afeblir-lo.

Per descomptat, s’haurien de mantindre les mesures d’higiene proposades per a tota la població.

Una vegada s’aconseguisca l’altiplà del pic l’objectiu passaria per la realització de tests d’anticossos al major nombre possible de persones per a conéixer el grau d’immunitat de la població. Això últim és de vital importància ja que, d’una banda, quants més anticossos enfront del virus hi haja, més s’afeblirà i, per l’altre, cal tindre en compte que el confinament total afebleix la resposta immune de la població el que podria ser problemàtic en cas que la Covid19 torne a aparéixer la pròxima tardor juntament amb la grip estacional i fins i tot no es dispose de vacuna.

Finalment, s’hauria d’utilitzar plasma sanguini de persones que s’hagen contagiat en malalts de Covid19, ja que aquest és ric en anticossos enfront del virus.

Related Posts

Top