El COBCV signa un conveni amb el Col·legi d’Advocats de València per a desenvolupar la mediació en conflictes ambientals

El seu objectiu prioritari és coordinar un espai de formació per capacitar aquests professionals del medi ambient

El Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana (COBCV) ha signat un conveni de col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València (ICAV) per impulsar i promoure la mediació en conflictes ambientals. Aquest conveni permetrà als biòlegs col·legiats la formació específica en la mediació de conflictes relacionats amb el medi ambient, específicament en qüestions com l’ordenació del territori, l’ús de recursos naturals, la gestió d’espais naturals o la implantació d’infraestructures en el territori que generen conflictes d’índole ambiental. Les parts signants del conveni es comprometen a desenvolupar un mòdul de formació, eminentment pràctic, sobre la mediació en conflictes ambientals. També desenvoluparan conjuntament activitats per difondre i impulsar aquesta mediació en conflictes ambientals davant les administracions públiques, els òrgans jurisdiccionals, els agents econòmics i socials i la ciutadania en general. «Ara hem de generar una comissió mixta per definir i dissenyar aquests continguts i crear aquest mòdul de formació. A partir d’aquesta comissió mixta formada per membres del Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana i el Col·legi d’Advocats de València dissenyarem aquest mòdul específic per a la formació en mediació en conflictes ambientals», ha explicat Nacho Lacomba, Degà del Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana.

Mediació i medi ambient

Mediar significa actuar entre dues o més parts en conflicte per posar-les d’acord davant de la resolució d’un problema. Mitjançant la utilització d’aquesta tècnica que conjuga la comunicació entre les parts, l’atenció, l’empatia i la comprensió mútua es pretén solucionar conflictes i al mateix gestionar-los. El medi ambient genera multitud de casos conflictius que necessiten la mediació de professionals com els biòlegs. Per aquest motiu el Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana (COBCV) davant la importància social d’aquesta tècnica ha apostat per la formació dels seus col·legiats en conflictes ambientals.
«Nosaltres sempre pretenem desenvolupar i posar a disposició dels nostres col·legiats qualsevol instrument o eina que puga constituir un camp de treball o de desenvolupament professional per al biòleg. Aquest és un tema que anirà a més i que necessitarà a professionals capacitats.
Llavors aprofitant els espais formatius i les plataformes de formació i medicació que té el Col·legi d’Advocats de València generarem un mòdul o un curs per formar els nostres col·legiats en aquesta qüestió: mediació en conflictes ambientals», ha puntualitzat Lacomba.

Arxiu CONVENIO ICAV-COBCV sobre mediación

Related Posts

Top