El Col·legi de Biòlegs de la Comunitat Valenciana defensa a la professió en les ofertes d’ocupació pública

Una ocupació pública per a biòlegs en la qual no es compta amb els titulats en biologia. És una situació a la qual s’enfronta cada any el Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana (COBCV).

El COBCV realitza un seguiment de les convocatòries d’ocupació pública en l’administració local, provincial i autonòmica, així com en altres organismes públics, perquè els titulats en biologia tinguen el reconeixement que es mereixen.

A vegades es convoquen llocs de treball en els quals són necessàries competències pròpies dels biòlegs. Malgrat això en el llistat de titulacions que poden optar al lloc de treball no apareix el dels titulats en biologia.

Cada any es detecten una mitjana de deu casos en diferents convocatòries públiques. Una vegada detectada la no inclusió dels biòlegs des del COBCV s’envia una comunicació a l’administració o organisme que ha convocat l’ocupació. A vegades és suficient aquesta missiva perquè es corregisca la convocatòria i així s’incloga als biòlegs. En altres casos és necessari recórrer a instàncies superiors i fins i tot la via judicial.

Així mateix des del col·legi també es realitza una labor pedagògica davant les administracions perquè es tinguen en compte les competències professionals dels biòlegs i la necessitat de comptar amb ells en els llocs de treball que així ho requereixen.

A més dels serveis administratius d’atenció al col·legiat el COBCV compta amb serveis jurídics que defensen als professionals en aquests i altres casos.

La defensa dels biòlegs en aquestes convocatòries també propícia que les administracions tinguen en compte a la professió en futures places d’ocupació pública que s’oferisquen.

Related Posts

Top