El Col•legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana analitza l’estat del medi ambient a Sant Vicent del Raspeig

-La jornada de treball participativa també ha servit per a aprofundir sobre la situació de l’agricultura

Situació del medi ambient i de l’agricultura a Sant Vicent del Raspeig (Alacant) és el títol de la jornada de treball participativa i oberta a la ciutadania organitzada per la regidoria de medi ambient d’aquesta ciutat alacantina. El passat mes de març del 2017 es va posar en marxa el consell de medi ambient amb la intenció de treballar i analitzar en profunditat els problemes ambientals i la realitat agrícola que afecten la població. Un dels primers passos que ha donat aquest consell és l’organització d’una jornada de treball que té com a objectiu estudiar en profunditat aquestes dues grans temàtiques que afecten totes les grans i mitjanes ciutats com és Sant Vicent del Raspeig. << L’objectiu ha sigut extreure conclusions per elaborar les polítiques públiques municipals en temes de medi ambient i agricultura que estiguen legitimades per la participació de la població i de forma consensuada.

Les conclusions les posarem en un document públic i on hauran participat tant la ciutadania com els diferents col·lectius implicats en els dos temes››, ha indicat la regidora de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, Nuria Pascual Gisbert.

-La visió del COBCV

La jornada va comptar amb la participació del Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana (COBCV) on va oferir la seua visió professional sobre els problemes ambientals que afecten la ciutat. Totes les parts interessades van fer un diagnòstic conjunt. << En primer lloc vam elaborar una anàlisi DAFO per detallar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que planteja la situació ambiental. D’aquesta anàlisi van sorgir diverses línies de treball. Nosaltres considerem convenient centrar-nos en les debilitats i les amenaces que té el medi ambient a Sant Vicent del Raspeig. A partir d’aquest moment els participants van proposar a la regidoria de medi ambient la realització de diverses actuacions››, ha matisat la representant del COBCV, Nancy Fanani. La regidoria de medi ambient de Sant Vicent del Raspeig s’ha compromés a enviar a tots els participants un informe detallat amb totes les línies de treball que s’hauran d’implementar en el futur. D’altra banda també s’ha responsabilitzat en l’organització d’una nova jornada participativa on es detallaran totes aquelles accions concretes que es posaran en pràctica.

Related Posts

Top