Creada APP per a la formació en l’àmbit de la citogenètica

Es tracta d’una app amb finalitats educatives que pretén facilitar la formació en l’àmbit de la citogenètica fent-la accessible tant als professionals, com a tots aquells estudiants, llicenciats, graduats en biologia i en altres disciplines afins a la genètica i ciències biomèdiques, fora de l’entorn d’un laboratori.

En la seua creació ha col·laborat el Col·legi Oficial de Biòlegs de Catalunya.
Training Karyotypes https://trainingkaryotypes.com és un app de tableta (disponible per a sistema iOS, d’Apple) per a aprendre a confeccionar cariotips i analitzar anomalies cromosòmiques.

L’aplicació ha sigut desenvolupada per quatre professionals de l’Hospital Sant Joan de Déu –Barcelona www.hsjdbcn.org: Isabel Plensa, Esther Gean, Maria del Mar Pérez i Gemma Gelabert, i és la primera app del món que conté cromosomes humans, extrets a partir de casos reals, obtinguts durant els més de 100 anys d’experiència que acumulen conjuntament aquestes quatre professionals.

La aplicació inclou:

Related Posts

Top