Col·lecció fotogràfica per a visualitzar els símptomes de la migranya

M. José Ortiz Cantó és la biòloga que ha realitzat una col·lecció fotogràfica amb l’objectiu de plasmar els diferents símptomes que experimenten els pacients amb migranya, dels quals més d’un 70% presenta una discapacitat greu i un 14% una discapacitat moderada. Segons dades de la Sociedad Española de Neurología (SEN) la migranya afecta a més de 5 milions de persones, a Espanya.

Col·lecció: http://www.fundaciondelcerebro.es/index.php/coleccion-migranas

Related Posts

Top