Associacions científiques recorden que el conveni especial no resol tots els problemes de les antigues beques d’investigació

· ASEICA, ANIH, SEBBM, CGCOB i ABID, en representació de dotze col·lectius científics, demanen al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions que continue dialogant amb la comunitat científica i incorpore les propostes que els han plantejat.

La comunitat científica està expectant davant la possibilitat de recuperació de períodes d’investigació que no cotitzaven a la Seguretat Social ni es consideraven relació laboral abans de l’any 2011, un problema que afecta milers d’investigadors i investigadores espanyols, i que segueix sense resoldre’s satisfactòriament.

L’1 de maig del 2024, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions va publicar una Ordre Ministerial (Ordre ISM/386/2024) en la qual s’oferia la possibilitat de recuperar a l’efecte de Seguretat Social 5 anys de treball investigador, però amb base de cotització de l’any 2024 i amb costos que suposaven a la persona afectada cobrir quotes de l’empleat i de l’ocupador. Aquesta ordre ministerial va ser fortament contestada per diferents entitats, particularment les signants en aquesta nota de premsa. Després de diferents reunions, el Ministeri, conjuntament amb la Mesa de Diàleg Social, ha rectificat algunes de les mesures que havia proposat. Com a aspectes positius, s’han inclòs al·legacions d’aquestes entitats havien presentat al desembre del 2023 respecte a d’algun dels aspectes més lesius, com la rectificació de la base de cotització a la mínima de l’any a recuperar. A més, s’inclouen en l’ordre beques d’investigació que no són predoctorals, es permet el fraccionament del pagament fins a 7 anys, i es permet un termini de 4 anys per a subscriure el conveni, mesures que en conjunt faciliten que més persones es puguen acollir. De totes maneres, aquestes associacions científiques insisteixen que aquests canvis són “insuficients”.

ASEICA (Associació Espanyola d’Investigació sobre el Càncer), ANIH (Associació Nacional d’Investigadors Hospitalaris), la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular (SEBBM), el Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs (CGCOB), la Plataforma d’Antics Becaris d’Investigació i Docència (ABID), la Societat Espanyola de Neurociència (SENC), la Societat Espanyola de Genètica (SEG), la Reial Societat Espanyola de Física (RSEF), l’Associació Espanyola d’Astronomia (SIGA), la Reial Societat Espanyola de Microbiologia (SEM), la Societat Espanyola de Genètica (GEM), la Federació de Joves Investigadors Precaris (FJI/Precaris) amb suport també d’associacions internacionals (RAICEX, ICORSA) que cobreixen un gran espectre d’activitats científiques, aprecien els avanços, però insisteixen que aquests canvis continuen sent insuficients perquè “el període de recuperació es continua limitant a 5 anys, i l’empleat ha d’assumir també els costos de l’ocupador”.

Al no resoldre’s el límit de 5 anys, es necessita buscar una altra solució legislativa específica que no considere aquest treball com a “pràctiques acadèmiques”. Algunes de les nostres societats ja han fet propostes legislatives per a reconéixer els drets laborals d’aquests períodes, incloent-hi la cotització a la Seguretat Social per un mecanisme que no és el del conveni especial.

Davant les declaracions de la ministra d’Inclusió dient que buscava una solució “reparadora” per al col·lectiu, les nostres entitats mantenen la proposta d’una bonificació sobre la quota per a aconseguir un conveni realment just. Demanem que tant el Ministeri d’Inclusió com el Govern en el seu conjunt exploren aquesta via per a trobar eixa possibilitat de reparació.

En resum, apreciem l’anunci del Ministeri, però insistim que la comunitat científica el rep amb preocupació, perquè reflecteix una situació pendent ja fa anys. “Les protestes es van iniciar ja abans del 2011. Continuem al juny i al desembre de 2023, i ara l’any 2024”. “Han passat molts anys i s’han realitzat molts suggeriments. És moment d’escoltar els científics i que atenguen les reivindicacions de tot el col·lectiu. Esperem que el Ministeri continue el diàleg amb les associacions per a concretar els detalls de la rectificació de l’Ordre, així com per a buscar una solució completa al problema”.

Les entitats signants seguim a la disposició del Ministeri i dels integrants de la Mesa de Diàleg (sindicats i patronal), per a aconseguir unes millors condicions per a un col·lectiu científic l’objectiu del qual és millorar l’I+D+i en benefici del coneixement i l’impacte social.

Related Posts

Top