Qui som

El Col·legi Oficial de Biòlegs (COBCV) és una organització de dret públic sense ànim de lucre. Va ser creat per la Llei 4/2000 i els seus Estatuts foren aprovats al desembre del 2000.

El COBCV té la representativitat professional dels biòlegs a la Comunitat Valenciana.També és membre de ple dret del Consejo General de Colegios de Biólogos de l’Estat Espanyol.

El COBCV defensa la capacitat i la competència dels biòlegs, bioquímics-biomèdics, biotecnòlegs i titulats en Ciències del Mar valencians per actuar professionalment en amplis camps d’actuació.

El COBCV treballa per conjugar els esforços que òbriguen camins de coneixement conjuntament amb altres professions a una societat oberta, moderna, pluralista i en ràpida transformació.

Des de fa 20 anys els biòlegs valencians estem organitzats al voltant del Col·legi Oficial de Biòlegs, primer com a Delegació de la Comunitat Valenciana del Colegio Oficial de Biólogos, únic per a tot l’Estat Espanyol, i ara com a Col·legi independent d’àmbit autonòmic.

Junta de govern

Som en aquest moment vora 1050 professionals que treballem a les terres valencianes en tots els àmbits de la nostra professió. Al febrer de 2021 triàrem la Junta de Govern del COBCV per un mandat de 4 anys, que està formada per:

Degà: Francisco J. Espinós Gutiérrez

Vicedegana: Ángela Pérez Pérez

Secretari: Vicent Sancho Alcayde

Tresorer: Carlos Benlloch Juan

Vocal 2: María Sahuquillo LLinares

Vocal 3: Mª José Casamayor Casanova

Serveis

El COBCV ofereix dos tipus de serveis ben diferenciats: d’una banda, la defensa de la professió en qualsevol dels seus àmbits. D’una altra banda, un conjunt de prestacions d’ús més habitual com ara les següents:

– Assegurança de Responsabilitat Civil (per a tots els col·legiats que no tinguen aplicada la quota d’atur amb una cobertura bàsica de 80.000€, ampliable si el col·legiat ho desitja).
– Activitats formatives.
– Assessoria jurídica.
– Butlletins informatius.
– Informació sobre ofertes de treball, beques i qualsevol convocatòria d’interés per al col·lectiu.
– Compulsa gratuïta de documents.
– Preus especials i descomptes en productes i serveis oferits per diferents empreses (bancs, asseguradores, comerços, etc.).

Comissions

Les Comissions de Treball del COBCV estan integrades pels col·legiats que, en la mida de la seua disponibilitat, desitgen implicar-se en funció del seu àmbit laboral dins de la biologia. Així doncs, existeixen les comissions de Medi Ambient, Educació, Paisatge, Sanitat, etc.

Cada comissió s’autogestiona de forma independent, en comunicació amb la Junta de Govern i té les instal·lacions del Col·legi -a València i a Alacant- a la seua disposició.

Qualsevol col·legiat / col·legiada, pot integrar-se en una comissió de treball en el moment que ho desitge.

Per a obtindre informació concreta sobre l’activitat de les comissions, contactar amb la secretaria del COBCV a València.

Estatuts

Els Estatuts del COBCV han sigut objecte de determinades modificacions des de la creació del propi Col·legi. L’última ha sigut publicada en DOGV de data 02.06.2023:

La modificació afecta als següents articles 3, 7, 10, 22, 27, 31, 32, 34 a 38, 46 i 60 i tenen relació amb el canvi de seu, l’obligatorietat de col·legiació, el procediment de substitució de vacants de la Junta de Govern i l’opció de mitjans telemàtics per a reunions i votacions.

Estatuts actualitzats. Maig 2023.
Publicació DOGV modificació 2023.
Publicació DOGV modificació 2016.
Estatuts provisionals 2001.

El Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana (COBCV), és una entitat sense ànim de lucre creada per a defensar la capacitat i la competencia dels professionals de la biologia en els seus diferents àmbits d’actuació.

Col·legia't
Top