Qui som

El Col·legi Oficial de Biòlegs (COBCV) és una organització de dret públic sense ànim de lucre. Va ser creat per la Llei 4/2000 i els seus Estatuts foren aprovats al desembre del 2000.

El COBCV té la representativitat professional dels biòlegs a la Comunitat Valenciana.També és membre de ple dret del Consejo General de Colegios de Biólogos de l’Estat Espanyol.

El COBCV defensa la capacitat i la competència dels biòlegs, bioquímics-biomèdics, biotecnòlegs i titulats en Ciències del Mar valencians per actuar professionalment en amplis camps d’actuació.

El COBCV treballa per conjugar els esforços que òbriguen camins de coneixement conjuntament amb altres professions a una societat oberta, moderna, pluralista i en ràpida transformació.

Des de fa 20 anys els biòlegs valencians estem organitzats al voltant del Col·legi Oficial de Biòlegs, primer com a Delegació de la Comunitat Valenciana del Colegio Oficial de Biólogos, únic per a tot l’Estat Espanyol, i ara com a Col·legi independent d’àmbit autonòmic.

Junta de govern

Som en aquest moment vora 1050 professionals que treballem a les terres valencianes en tots els àmbits de la nostra professió. Al febrer de 2021 triàrem la Junta de Govern del COBCV per un mandat de 4 anys, que està formada per:

Degà: Francisco J. Espinós Gutiérrez
Vicedegana: Carolina Gil Cayuela
Secretari: Vicent Sancho Alcayde
Tresorer: Carlos Benlloch Juan
Vocal 1: Laura María García Valverde
Vocal 2: María Sahuquillo Llinares
Vocal 3: Mª José Casamayor Casanova

Serveis

El COBCV ofereix dos tipus de serveis ben diferenciats: d’una banda, la defensa de la professió en qualsevol dels seus àmbits. D’una altra banda, un conjunt de prestacions d’ús més habitual com ara les següents:

– Assegurança de Responsabilitat Civil (per a tots els col·legiats que no tinguen aplicada la quota d’atur amb una cobertura bàsica de 80.000€, ampliable si el col·legiat ho desitja).
– Activitats formatives.
– Assessoria jurídica.
– Butlletins informatius.
– Informació sobre ofertes de treball, beques i qualsevol convocatòria d’interés per al col·lectiu.
– Compulsa gratuïta de documents.
– Preus especials i descomptes en productes i serveis oferits per diferents empreses (bancs, asseguradores, comerços, etc.).

Comissions

Les Comissions de Treball del COBCV estan integrades pels col·legiats que, en la mida de la seua disponibilitat, desitgen implicar-se en funció del seu àmbit laboral dins de la biologia. Així doncs, existeixen les comissions de Medi Ambient, Educació, Paisatge, Sanitat, etc.

Cada comissió s’autogestiona de forma independent, en comunicació amb la Junta de Govern i té les instal·lacions del Col·legi -a València i a Alacant- a la seua disposició.

Qualsevol col·legiat / col·legiada, pot integrar-se en una comissió de treball en el moment que ho desitge.

Per a obtindre informació concreta sobre l’activitat de les comissions, contactar amb la secretaria del COBCV a València.

Estatuts

Els Estatuts del COBCV han sigut objecte de determinades modificacions des de la creació del propi Col·legi. L’última ha sigut publicada en DOCV de data 15.06.2016:

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2016, de la directora general de Justícia, per la qual es resol inscriure la modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana i es disposa la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

La modificació referida, que va ser validada en Junta General convocada a aquest efecte pel COBCV complint amb el protocol contemplat en la seua normativa, afectava 2 dels seus articles:

– Art. 1 apartat 4, en el qual s’explicita que “el Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana és únic al seu territori i assumirà les funciones atribuïdes per la Llei als consells valencians de col·legis professionals, en allò que siga d’aplicació.”

– Art. 5 apartat t, referit al fet que una de les funcions del COBCV serà “organitzar cursos per procurar la formació continuada i el perfeccionament de l’activitat professional dels biòlegs, d’acord amb les necessitats de la professió. Així mateix podrà impartir formació per al professorat, formació per a l’ocupació i formació per al reciclatge professional i laboral, així com la formació, innovació i elaboració de recursos educatius en els àmbits de la titulació pròpia dels seus col·legiats i en totes aquelles matèries que tinguen relació amb la biologia”.

(ESTATUTS: cobcv.com/estatutos.pdf)
(PUBLICACIÓ DOCV: cobcv.com/docv.pdf)

El Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana (COBCV), és una entitat sense ànim de lucre creada per a defensar la capacitat i la competencia dels professionals de la biologia en els seus diferents àmbits d’actuació.

Col·legia't
Top