El COBCV s’uneix al projecte REMAS per a la gestió de les emissions de CO₂ en incendis forestals

El Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana (COBCV) ha participat en una trobada en línia del projecte europeu REMAS sobre “Gestió del risc d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en incendis forestals”. En la jornada van intervindre representants de diferents organismes com la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, la Diputació de València i l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA) – Centre Nacional del CSIC.

La reunió va servir, entre d’altres, per a tractar d’incorporar el risc d’emissions a la legislació en matèria d’avaluació d’impacte ambiental i en altres amb incidència territorial com la llei del sòl.

Joan Aguado, biòleg col·legiat i representant del COBCV en la trobada, va comentar durant la seua intervenció que “seria molt interessant i hauria de plantejar-se amb més detall el fet d’introduir com un criteri més el tema de les emissions de CO₂ a l’hora de planificar i prendre decisions de gestió”. Això, sempre sabent amb anterioritat “si hi ha una relació diferent entre l’actual criteri centrat en vegetació”.

Amb tot, no s’ha d’oblidar que “des del punt de vista de lluita contra el canvi climàtic, la gestió forestal ha de ser primordial per a previndre incendis forestals que porten a l’alliberament de grans quantitats de CO₂”.

Amb trobades com aquesta, el COBCV s’integra en una xarxa de treball transversal amb altres professionals i entitats amb la intenció d’aconseguir una gestió forestal que millore la conservació de la biodiversitat al mateix temps que afavorisca la lluita contra el canvi climàtic.

Related Posts

Top